Densetsu no Stafy
Densetsu no Stafy
Platformer 2D
English Patched, Japanese
-
4.7
-
Magical Houshin
Magical Houshin
RPG
Japanese
-
4.5
-
Kururin Paradise
Kururin Paradise
Puzzle
English Patched, Japanese
-
4.4
-
Konjiki no Gashbell: Unare Yuujou no Zakeru 2
Konjiki no Gashbell: Unare Yuujou no Zakeru 2
Fighting
English Patched, Japanese
-
4.7
-
Hachiemon
Hachiemon
Action, Platformer 2D
Japanese
-
4.5
-
Chocobo Land: A Game of Dice
Chocobo Land: A Game of Dice
Board Game
English Patched, Japanese
-
4.9
-
Mother 3
Mother 3
RPG
English Patched, French Patched, German Patched, Italian Patched, Japanese, Portuguese Patched, Spanish Patched
-
4.3
-
Final Fantasy VI Advance: Color Restoration
Final Fantasy VI Advance: Color Restoration
Hack, RPG
English, French, German, Italian, Japanese, Spanish
-
4.4
-
Europe, Japan, USA
Zero One SP
Zero One SP
Adventure
Japanese
-
4.9
-
Zero One
Zero One
Adventure
Japanese
-
4.8
-
Elemix!
Elemix!
Action
Japanese
-
5
-
Spyro: Season of Ice DX
Spyro: Season of Ice DX
Hack, Platformer 2D
English
-
4.9
-
Duel Masters 3
Duel Masters 3
Card Battle
Japanese
-
4
-
Duel Masters 2: Kirifuda Shoubu Ver.
Duel Masters 2: Kirifuda Shoubu Ver.
Card Battle
Japanese
-
4.5
-
Duel Masters 2: Invincible Advance
Duel Masters 2: Invincible Advance
Card Battle
Japanese
-
4
-
Duel Masters
Duel Masters
Card Battle
Japanese
-
4
-
Puyo Pop Fever: Retranslation
Puyo Pop Fever: Retranslation
Puzzle
English Patched
-
4.7
-
Puyo Puyo Fever
Puyo Puyo Fever
Puzzle
English, French, German, Italian, Japanese, Spanish
-
4
-
Custom Robo GX
Custom Robo GX
Action RPG
Japanese
-
4.5
-
Dragon Quest Characters: Toruneko no Daibouken 3 Advance - Fushigi no Dungeon
Dragon Quest Characters: Toruneko no Daibouken 3 Advance - Fushigi no Dungeon
Dungeon Crawler, RPG
English Patched, Japanese
-
4.7
-
Tsukihime
Tsukihime
Visual Novel
Japanese
-
4.4
-
Klonoa Heroes: Densetsu no Star Medal
Klonoa Heroes: Densetsu no Star Medal
Action RPG
English Patched, Japanese
-
4.7
-
RockMan EXE 6: Dennoujuu Grega
RockMan EXE 6: Dennoujuu Grega
Action RPG
English Patched, Japanese
-
4.6
-
RockMan EXE 6: Dennoujuu Faltzer
RockMan EXE 6: Dennoujuu Faltzer
RPG
English Patched, Japanese
-
4.5
-
Final Fantasy VI Advance: Sound Restoration Hack and Few Framerate Drop
Final Fantasy VI Advance: Sound Restoration Hack and Few Framerate Drop
Hack, RPG
English, French, German, Italian, Japanese, Spanish
-
4.6
-
Europe, Japan, USA
Spyro Advance
Spyro Advance
Platformer 2D
English Patched, Japanese
-
4.5
-